Νέα απόφαση κόλαφος για τα Πανωτόκια

0

Σταθμός χαρακτηρίζεται μια απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου του Ηρακλείου με την οποία υποχρεώνει τράπεζα να επιστρέψει τα χρήματα που κράτησε σε βάρος δανειολήπτη μέχρι σήμερα, ως αποτέλεσμα πανωτοκίων, κρίνοντας αντισυνταγματική
τη διάταξη του νόμου ότι «το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται»!

Πρόκειται για μια υπόθεση μικρής ξενοδοχειακής επιχείρησης από τη Χερσόνησο του Ηρακλείου που είχε λάβει από την ΕΤΒΑ δάνεια συνολικού ποσού 20 εκατομμυρίων δραχμών το 1986 και το 1988.

Όμως ενώ το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της επιχείρησης αυτής στις 31 Δεκεμβρίου του 2000 ήταν σύμφωνα με το νόμο για τα πανωτόκια 87 εκατομμύρια Δραχμές, αυτή είχε καταβάλει 102 εκατομμύρια, δηλαδή 15 εκατομμύρια επιπλέον, και η Τράπεζα με το να μην εφαρμόζει το Νόμο την χρέωσε με το επιπλέον ποσό των 12 εκατομμυρίων δραχμών.

Η ξενοδοχειακή μονάδα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και το Πρωτοδικείο με την υπ’ αριθμόν 297 )2004 απόφασή του αναγνωρίζει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της επιχείρησης έχουν πλήρως αποσβεστεί. Και ακόμη υποχρεώνει την τράπεζα να επιστρέψει στην επιχείρηση το ποσό των 15 εκατομμυρίων δραχμών ή 44 χιλιάδων ευρώ, κρίνοντας ως αντισυνταγματική τη διάταξη του νόμου που αναφέρει ότι το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.

Σχόλια