Νέα δεδομένα στον επιχειρηματικό έλεγχο ΜΜΕ

0

Την άρση των δεσμεύσεων καιτην επέκταση της δυνατότητας συμμετοχής ενός μετόχου σε όλα τα είδη μέσων ενημέρωσης, πρότεινε χθες η κυβέρνηση με την παρουσίαση του νόμου για τη συγκέντρωση και τις αδειοδοτήσεις των ΜΜΕ, κάνοντας σαφή διαχωρισμό μεταξύ ενημερωτικών και ψυχαγωγικών.

Με τον νέο νόμο θα επιτρέπεται πλέον -μεταξύ άλλων-, η εξ ολοκλήρου κατοχή ενός τηλεοπτικού σταθμού από ένα μέτοχο, καθώς και η δυνατότητα παράλληλης συμμετοχής του σε ραδιόφωνο αλλά και στα έντυπα.

Έτσι κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προτείνεται η ουσιαστική άρση των δεσμεύσεων και η επέκταση της δυνατότητας συμμετοχής ενός μετόχου στα ΜΜΕ, τόσο «οριζοντίως» (δίνοντας δυνατότητα συμμετοχής σε όλα τα είδη Μέσων) όσο και «διαγωνίως» (δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα του ενός Μέσων της ίδιας μορφή, σε περισσότερες από μια τηλεοράσεις για παράδειγμα).

Σύμφωνα με τις προτάσεις, τα Μέσα χωρίζονται σε «ενημερωτικά» και «μη ενημερωτικά» (ψυχαγωγικά κ.λπ).

Ως ενημερωτικά ορίζονται τα μέσα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, πολιτικό σχολιασμό, εκπομπές πολιτικής, οικονομικής και αθλητικής επικαιρότητας.

Ως μη ενημερωτικά νοούνται τα μέσα των οποίων το πρόγραμμα δεν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και το περιεχόμενό τους αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τομείς ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης (με περιεχόμενο μουσικό, προβολή ταινιών, εκπαιδευτικό, ντοκιμαντέρ, παιδικών εκπομπών). Οι σταθμοί αυτού του είδους επιτρέπεται να μεταδίδουν τίτλους ειδήσεων σε δελτία με μέγιστη διάρκεια μέχρι ένα λεπτό.

Σχόλια