Νέα δικαστική απόφαση για το επίδομα των 176 ευρώ

0

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την 822/2007 απόφασή του έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής μηνιαίας παροχής των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς και ότι η μη χορήγησή του συνιστά άνιση αδικαιολόγητη μεταχείριση εις βάρος τους.

Η απόφαση έρχεται να δικαιώσει 48 εκπαιδευτικούς, που ζήτησαν την αναδρομική καταβολή της παροχής για τα έτη 2002-2005.

Το δικαστήριο απέρριψε τόσο τον ισχυρισμό του Δημοσίου περί βραχυπρόθεσμης παραγραφής αυτών των αξιώσεων, όσο και αυτόν περί συμψηφισμού του εν λόγω επιδόματος με το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης, κρίνοντας ότι οι δύο παροχές «δεν επιδέχονται συμψηφισμό και δεν αλληλοκαλύπτονται», αφού το μεν επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης είναι άρρηκτα δεμένο με το είδος και τις συνθήκες της παρεχόμενης εργασίας των εκπαιδευτικών, η δε ειδική παροχή αποτελεί προσαύξηση μισθού που παρέχεται σε όλους του υπαλλήλους, χαμηλόμισθους και μη.

Σχόλια