Νέα έκκληση του ΣτΠ για την αδειοδότηση ναών ετερόδοξων θρησκευτικών κοινοτήτων

0

Σε επιλογή της διοίκησης μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αποδίδει ο Συνήγορος του Πολίτη την καθυστέρηση στη διαδικασία αδειοδότησης ναών ετερόδοξων θρησκευτικών κοινοτήτων και όχι σε απλή διοικητική δυσλειτουργία.
Η ανεξάρτητη αρχή σημειώνει ότι επανέρχεται στο εν λόγω ζήτημα με το οποίο είχε ασχοληθεί προ τριετίας εξαιτίας των πολλών αναφορών που έχει λάβει από πολίτες.
Όπως αναφέρει η Αρχή, πρόκειται για μία «γνωμοδότηση που δεν αρκείται στον έλεγχο των προϋποθέσεων που τίθενται από το Σύνταγμα και την κοινή πολεοδομική νομοθεσία, αλλά επί πλέον υποδεικνύει έλεγχο σκοπιμότητας (“”αν υπάρχει πραγματική ανάγκη ιδρύσεως ναού””) και ορίζει ως πρόσθετο κώλυμα όχι μόνο τον προσηλυτισμό, αλλά και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση σε βάρος της επικρατούσης θρησκείας, κατά παρέκκλιση από σχετικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».
Η Αρχή τονίζει ότι, «οι καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης ναών δημιουργούν ήδη προσκόμματα και στη ληξιαρχική καταχώριση γάμων, τελεσθέντων κατά το τυπικό ετεροδόξων θρησκευτικών κοινοτήτων».
Επισημαίνοντας τη σοβαρότητα του θέματος εν όψει και σχετικών διεθνών δεσμεύσεων της χώρας, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέθεσε αναλυτικά τις απόψεις του στα αρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχόλια