Νέα μέτρα για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο

0

Την εφαρμογή νέων αποτελεσματικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο πρόκειται να ξεκινήσουν τα αρμόδια όργανα του κρατικού μηχανισμού, ύστερα μάλιστα από την μείωση των δημοσίων εσόδων το Μάρτιο, που μειώθηκαν κατά 4,2%, ενώ στο πρώτο τρίμηνο παρουσιάζουν ρυθμό αύξησης 3,7%, με το στόχο του Προϋπολογισμού στο 6,2%.

Αναλυτικότερα, τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι εφορίες εναντίον των οφειλετών αλλά και των συνυποχρέων προσώπων είναι: α) Η έναρξη διαδικασιών κατασχέσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας, β) Η προσωποκράτηση, όταν το χρέος υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, γ) Φυλάκιση τεσσάρων τουλάχιστον μηνών όταν το συνολικό χρέος υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, δ) Φυλάκιση έξι τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ, ε) Φυλάκιση τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Βέβαια, πρόσφατη απόφαση του 2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική τη φυλάκιση για χρέη προς το Δημόσιο, όπως άλλωστε ομόφωνα έκρινε και το 2003, ως αντισυνταγματική την προσωποκράτηση για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το ΙΚΑ και τα Ν.Δ.

Σχόλια