ΔΣΑ: Νέα πενθήμερη αποχή από 12 έως και 16 Νοεμβρίου

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 8-11-2012 αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους και κατά την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από την 12η Νοεμβρίου έως και την 16η Νοεμβρίου 2012, καθώς επίσης και την ανάκληση των συναδέλφων που συμμετέχουν ως μέλη σε κάθε επιτροπή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ασκούν τα καθήκοντα που ο νόμος ορίζει ως μέλη του Δ.Σ.Α.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΣΑ:

“Για τη διευκόλυνση όλων, κατά τη διάρκεια της νέας πενθήμερης αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. Παράλληλα, αποφασίστηκε – ενόψει της συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία θα λάβει χώρα το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012 – να εισηγηθούμε:

α) την αποχή των Δικηγόρων της χώρας μέχρι το τέλος του χρόνου από τη σύμπραξη σε οποιαδήποτε πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφων,

β) την απαγόρευση διενέργειας ελέγχων τίτλων στα υποθηκοφυλακεία από συναδέλφους,

γ) το κλείσιμο και τη μη λειτουργία των τμημάτων εκδόσεως γραμματίων για την παράσταση Δικηγόρων κατά την υπογραφή συμβολαίων και των αντίστοιχων για την επικύρωση της υπογραφής των συναδέλφων.”

 Για το πλήρες κείμενο της ανακοινώσεως κάντε κλικ εδώ

Σχόλια