Νέα προσφυγή κατά της ενοποίησης ασφαλιστικών ταμείων

0

Οι σύλλογοι εργαζομένων στη ναυτιλία και τον τουρισμό, ο σύλλογος προσωπικού Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων.
Ζητούν την ακύρωση αποφάσεων της υπουργού Απασχόλησης για το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και για την κατανομή του προσωπικού του ΤΑΝΠΥ μεταξύ ΟΑΕΕ και του Ταμείου επικουρικής ασφάλισης ιδιωτικού τομέα.
Στην προσφυγή υποστηρίζουν ότι ο νόμος για τη συγχώνευση του Ταμείου τους είναι αντίθετος στο Σύνταγμα και στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ακόμη οι προσφεύγοντες αναφέρουν ότι με τις συγκεκριμένες υπουργικές ρυθμίσεις:
– Πλήττονται δικαιώματα από την κύρια και επικουρική ασφάλισή τους.
– Προσβάλλεται η περιούσια του Ταμείου τους καθώς άλλοι ελλειμματικοί κλάδοι θα απορροφήσουν μοιραία αποθεματικά και περιουσιακά στοιχεία του.
-Καταργείται η αυτοδιοίκηση του Ταμείου τους, αφού στα Διοικητικά Συμβούλια των δυο οργανισμών δεν προβλέπεται ούτε καν συμβολική συμμετοχή εκπροσώπων τους που μετείχαν στο πρώην αυτοτελές Ταμείο τους.