Νέα σύνθεση Ειδικού Δικαστηρίου και Εκλογοδικείου

0

Από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο τον Γ. Παναγιωτόπουλο, κληρώθηκαν τα νέα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και Εκλογοδικείου για την διετία 2008 -2009.

Ειδικότερα, κληρώθηκαν από τους Συμβούλους Επικρατείας: οι Γεώργιος Παπαγεωργίου, Χρήστος Ράμμος, Δημήτριος Γρατσίας και Ιωάννης Μαντζουράνης, ως τακτικά μέλη και οι Σπυρίδων – Κωνσταντίνος Μαρκάτης, Νικόλαος Σκλίας, Κωνσταντίνος Βιολάρης, Δημήτριος Κωστόπουλος, ως αναπληρωματικά μέλη.

Από τους αρεοπαγίτες οι Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Μάριος – Φώτιος Χατζηπανταζής, Ανδρέας Τσόλιας και Βασίλειος Κουρκάκης, ως τακτικά μέλη και οι Βασίλειος Λυκούδης, Ελένη Μαραμαθά, Χρήστος Αλεξόπουλος και Αθανάσιος Θεμέλης, ως αναπληρωματικά μέλη και από τους καθηγητές των Νομικών μαθημάτων των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της χώρας οι Νικόλαος Νίκας και Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης, Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τακτικά μέλη, Μαρία Καϊάφα – Γκμπάντι και Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως αναπληρωματικά μέλη.

Στην σύνθεση του ΑΕΔ που δικάζει εκλογικές ενστάσεις, κ.λπ. (σύνθεση Εκλογοδικείου) δεν συμμετέχουν οι καθηγητές των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων.

Σχόλια