Νέα τροπολογία για τους παράνομους μετανάστες

0

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την παράνομη μετανάστευση, η οποία προβλέπει πιο αυστηρές ποινές τόσο για τους παράνομους μετανάστες, όσο και τους διακινητές.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται παράταση του χρόνου κράτησης των αλλοδαπών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης, καθώς και επανακαθορισμός των κυρώσεων και των χρηματικών ποινών.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση:

-Διπλασιάζεται το ανώτατο όριο του χρόνου κράτησης αλλοδαπών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης, μέχρι την εκτέλεση της και γίνεται έξι μήνες, αντί τρεις μήνες που προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

-Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης έως και 12 μήνες, του χρόνου κράτησης των προαναφερόμενων αλλοδαπών, σε περίπτωση που η απέλαση καθυστερεί επειδή αυτοί αρνούνται να συνεργαστούν ή καθυστερεί η λήψη των αναγκαίων για την απέλαση εγγράφων από τη χώρα καταγωγής ή προέλευσης τους

-Επανακαθορίζονται, επί το αυστηρότερον, οι ποινικές κυρώσεις και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται:Πρώτον: Στα πρόσωπα που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο ή έξοδο από το ελληνικό έδαφος υπηκόων τρίτων χωρών. Ειδικότερα, μετατρέπεται σε κάθειρξη μέχρι 10 ετών, αντί φυλάκισης ενός έτους, η επιβαλλόμενη ποινή και αυξάνεται από 5.000 ευρώ σε 20.000 ευρώ το ελάχιστο όριο της σχετικής χρηματικής ποινής.

Μετατρέπεται επίσης, σε κάθειρξη τουλάχιστον μέχρι 10 έτη, αντί φυλάκισης μέχρι δύο ετών που ισχύει σήμερα, η επιβαλλόμενη ποινή και αυξάνεται από 10.000 σε 50.000 ευρώ το ελάχιστο όριο της σχετικής χρηματικής ποινής, που επιβάλλονται σε περίπτωση που ο παραβάτης ενήργησε κερδοσκοπικά ή κατ επάγγελμα ή κατά συνήθεια.

Στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγούς κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν παράνομα από το εξωτερικό στη χώρα μας, υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς και σε αυτούς που τους παραλαμβάνουν για να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας ή στο έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ, ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά τους, ή τους εξασφαλίζουν κατάλυμα για απόκρυψη, μετατρέπεται σε κάθειρξη μέχρι 10 έτη η ποινή και αυξάνεται σε 10.000 έως 30.000 ευρώ το ελάχιστο όριο της επιβαλλόμενης ανά μεταφερόμενο πρόσωπο, χρηματικής ποινής.

Μετατρέπεται επίσης σε κάθειρξη τουλάχιστον μέχρι 10 ετών και αυξάνονται σε 30.000 έως 60.000 ευρώ τα όρια της επιβαλλόμενης ποινής, σε περίπτωση που ο υπαίτιος ενεργεί κατ επάγγελμα ή είναι υπότροπος.Επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 15 ετών και διπλασιάζεται η χρηματική ποινή από 10.000 σε 20.000 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο αν από τη πράξη προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.Αυξάνεται η χρηματική ποινή από 500.000 σε 700.000 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν από την πράξη επήλθε θάνατος.Ακόμα, προβλέπεται η κατάσχεση της περιουσίας που αποτελεί προϊόν της εγκληματικής δραστηριότητας ή που αποκτήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο από προϊόν τέτοιας εγκληματικής δραστηριότητας.

Σχόλια