Νέες καταδίκες της Ελλάδας για την καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης

0

Δώδεκα νέες καταδικαστικές αποφάσεις για την Ελλάδα εξέδωσε το ΕΔΑΔ μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, κρίνοντας και πάλι ότι οι καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης συνιστούν παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιδικάζοντας στους προσφεύγοντες έλληνες πολίτες αποζημιώσεις που κυμαίνονται από τρεις έως δεκατρείς χιλιάδες ευρώ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επανέλαβε ότι ο εύλογος χρόνος για την εκδίκαση των υποθέσεων συνιστά στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ της εύρυθμης λειτουργίας της Δικαιοσύνης κάθε έννομης τάξης. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δικαστήριο κρίνει ότι παραβιάζεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη κατά την ΕΣΔΑ.;

Σχόλια