Νέες προσφυγές κατά του Ασφαλιστικού

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσαν αιτήσεις η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ και το σωματείο Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ και ζητούν να ακυρωθεί η πρόσκληση της υπουργού Απασχόλησης για την υποβολή υποψηφιοτήτων επιλογής προέδρου στο νεοσύστατο Ταμείο Ασφάλισης υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), όπως προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος.
Ειδικότερα, τα σωματεία των εργαζομένων υποστηρίζουν ότι για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός της Βουλής (άρθρο 49Α), καθώς δεν προβλέπει επιλογή προέδρων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Να σημειωθεί ότι ο ασφαλιστικός νόμος προβλέπει ότι, ύστερα από πρόταση του υπουργού Απασχόλησης, η Βουλή θα αποφασίσει για την καταλληλότητα των προεπιλεγμένων από την αρμόδια επιτροπή υποψηφίων προέδρων των νέων Ταμείων.
Ακόμη, υποστηρίζουν τα σωματεία των εργαζομένων ότι ο ασφαλιστικός νόμος είναι αντισυνταγματικός, διότι προβλέπει ότι για την επιλογή των υποψηφίων προέδρων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, που είναι μέλη της Επιτροπής επιλογής.
Οι δύο φορείς, σύμφωνα με τα σωματεία των εργαζομένων, δεν συνδέονται με κανένα τρόπο με τη συνταγματική επιταγή της μέριμνας του κράτους για την κοινωνική ασφάλεια των εργαζομένων και συνταξιούχων, καθώς δεν εκπροσωπούν ούτε τους εργαζομένους ούτε τους εργοδότες, αλλά ούτε το αρμόδιο υπουργείο Απασχόλησης.

Σχόλια