Νέες ρυθμίσεις για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία

0

Κοινή υπουργική απόφαση προωθεί το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το συναρμόδιο υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και οι όροι λειτουργίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων, των οποίων το μεταφορικό έργο συνίσταται στην λειτουργία ειδικών τακτικών γραμμών σε προκαθορισμένη κυκλική διαδρομή και με προκαθορισμένη συχνότητα και στάσεις.

Τα συγκεκριμένα λεωφορεία είναι σχεδιασμένα κατά το πρότυπο πρωτευουσών και μεγάλων πόλεων διαφόρων χωρών της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, που αποτελούν κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Με την απόφαση των συναρμοδίων υπουργείων εξειδικεύεται το έργο των λεωφορείων αυτών, η διαδικασία της έγκρισης της ειδικής διαδρομής που θα ακολουθούν και η θέση σε κυκλοφορία τους, καθώς επίσης και η διαδικασία για την έκδοση του τύπου και η ταξινόμησή τους.

Επίσης, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ανάκληση της αδείας, την ασφάλιση των συγκεκριμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων, καθώς και με τις κυρώσεις για τους παραβάτες των όρων αυτής της απόφασης.

Σχόλια