Νέες ρυθμίσεις για το αγροτικό των γιατρών

0

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του υφυπουργού Υγείας κ. Θανάση Γιαννόπουλου, σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Υγείας για τις προμήθειες.

Σε αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την εκπαίδευση των γιατρών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές, μειώνεται η υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό) των γιατρών στους εννέα μήνες, από 12 που είναι σήμερα, και αυξάνεται στους έξι μήνες (από τρεις) ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται ως ειδικότητα.

Επίσης, μεταξύ άλλων, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται μείωση, κατά 12 μήνες, του χρόνου ειδικότητας για τρεις βασικές χειρουργικές ειδικότητες, για τους νευροχειρουργούς, τους αγγειοχειρουργούς και τους καρδιοχειρουργούς.

Οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν όσους έχουν εγγραφεί στις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού μετά το 1994.

Σχόλια