Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εταιριών οδικής βοήθειας

0

Ο Υπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Λιάπης, παρουσίασε σχέδιο νόμου για το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών οδικής βοήθειας των οχημάτων, δηλώνοντας ότι στόχος είναι η επιβολή τάξης στην «αταξία» που επικρατεί στο συγκεκριμένο τομέα και η εξυγίανση του κλάδου.

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο καθιερώνεται ένα πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών που παρέχουν οδική βοήθεια, οργανώνεται για πρώτη φορά το τοπίο της οδικής βοήθειας οχημάτων, δημιουργείται ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θεσπίζονται ελάχιστες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας.

Ειδικότερα, το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα και στις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις να παρέχουν οδική βοήθεια σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ενώ επιτυγχάνεται η πληρέστερη προσαρμογή της Ελλάδας στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.