Νέο ευέλικτο νομικό πλαίσιο για επιτάχυνση πολεοδομικών σχεδίων

0

Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης των πολεοδομικών μελετών των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, καθώς σήμερα απαιτούνται τουλάχιστον έξι μήνες για την τελική τους έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ όταν αυξηθεί η ροή τους θεωρείται δεδομένο ότι θα προκληθεί «έμφραγμα» στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΕ και της ΚΕΔΚΕ, σήμερα υπάρχουν 417 εγκεκριμένα ΓΠΣ, ενώ 290 δήμοι βρίσκονται σε διαδικασία εκπόνησης νέων ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ώστε να μην τιναχθεί στον αέρα η προσπάθεια πολεοδομικού σχεδιασμού, προσπαθεί να απλοποιήσει τη διαδικασία σύνταξης και θέσπισης ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, με σχέδιο νόμου, το οποίο ήδη βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας.

Σχόλια