Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση ασύλου προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών

0

Ειδικότερα, ο κ. Αθανασίου, κατά τη διάρκεια των εργασιών του διήμερου συνεδρίου με θέμα «Ο μετέωρος βηματισμός της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα της κρίσης», το οποίο διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, τόνισε ότι μελετάται η δημιουργία ενός δίκαιου και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα πάρει την τελική του μορφή μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση.

Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι ο νέος νόμος θα ρυθμίζει όλα τα ζητήματα για την απονομή ιθαγένειας ενώ θα περιέχονται και ρυθμίσεις για τους επί μακρόν διαμένοντες μετανάστες με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αντιμετώπιση του φαινομένου της συσσώρευσης των υποθέσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, επισημάνθηκε ότι χρειάζεται εξορθολογισμός των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων για την χορήγηση της ιθαγένειας, η οποία, όπως τονίστηκε, αναβαθμίζεται από τυπική διοικητική πράξη σε ποιοτική και συνειδητή πράξη ένταξης του αλλοδαπού στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της ελληνικής δημοκρατίας.

Τέλος, ο κ. Αθανασίου πρόσθεσε ότι το νέο πλαίσιο θα στηρίζεται σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτές κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, στη διακρίβωση του γνήσιου δεσμού του αλλοδαπού με την ελληνική δημοκρατία, στον εξορθολογισμό του αναγκαίου χρόνου μόνιμης και νόμιμης παραμονής αυτού στην ελληνική επικράτεια καθώς και στην εξατομίκευση της κρίσης για την απονομή της ιθαγένειας.

Σχόλια