Νέο νομοσχέδιο για τους επιθεωρητές δικαστηρίων

0

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επιδιώκοντας την ενίσχυση του ρόλου των επιθεωρητών δικαστηρίων, ώστε να παταχθεί ικανοποιητικότερα η διαφθορά στο χώρο της δικαιοσύνης, παρουσίασε χθές το νομοσχέδιο «για τη μεταρρύθμιση του θεσμού της επιθεώρησης των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών».

Το νέο νομοσχέδιο αποβλέπει στο να προλαμβάνει εν τη γενέσει τους τα φαινόμενα που ο περσινός νόμος (3327/2005) καταπολεμά, καθώς, όπως επισημάνθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η ελλειμματική έως προσχηματική επιθεώρηση των δικαστών κατά τα τελευταία χρόνια ενθάρρυνε τα κρούσματα διαφθοράς στη δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, με το νέο νομοσχέδιο αυξάνεται ο αριθμός των περιφερειών επιθεώρησης και των επιθεωρητών για τα μεν πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, σε 9 (από 6) με 10 επιθεωρητές (από 6), για τα δε διοικητικά δικαστήρια σε 5 (από 3) με 5 (από 3) επιθεωρητές. Παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός των επίκουρων επιθεωρητών και γίνονται αποκλειστικής απασχόλησης και οι διοικητικοί επιθεωρητές, ενώ, σε ό,τι αφορά την επιλογή τους, καθιερώνεται ένα μικτό σύστημα επιλογής και κλήρωσης μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσώπων.

Επίσης, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του προεδρείου του οικείου δικηγορικού συλλόγου και εξετάζονται οι έγγραφες αναφορές του, με βάση τις οποίες οι επιθεωρητές μπορούν να διενεργούν έκτακτη επιθεώρηση.

Τέλος ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι καταρτίζεται το ιδιαίτερα σημαντικό νομοσχέδιο, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα.

Σχόλια