Νέο Προεδρείο στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

0

Την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012, συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΝΔΕ), το οποίο αναδείχθηκε στις πρόσφατες εκλογές (27 Μαϊου και 3 Ιουνίου 2012).

Την θέση του Προέδρου της Ένωσης καταλαμβάνει η αρεοπαγίτης Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, ενώ Α’ και Β’ Αντιπρόεδροι ορίστηκαν αντιστοίχως οι Χριστόφορος Σεβαστίδης και Δημοσθένης Βλάχος, Πρόεδροι Πρωτοδικών Αθηνών. Στην θέση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης ορίστηκε ο Γεώργιος Μανωλίδης, Πρόεδρος Εφετών Αθηνών, με αναπληρώτρια την Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ χρέη Ταμία θα επιτελέσει η Σταματία Γκαρά-Δημουλέα, Ειρηνοδίκης Λάρισας. Κατά τα λοιπά την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα του μέλους θα συμπληρώσουν οι εξής: Γεώργιος Ευστρατιάδης-Εφέτης Θράκης, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος-Εφέτης Αθηνών, Νικόλαος Σαλάτας-Εφέτης Πειραιά, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης-Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Παπαϊωάννου-Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών, Βαρβάρα Πάπαρη-Εφέτης Λάρισας, Χαράλαμπος Σεβαστίδης-Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης, Μαρία Σιμιτσή-Βετούλα, Εφέτης Αθηνών, Παντελής Στραγάλης, Εισαγγελέας Εφετών Β. Αιγαίου.

Σχόλια