νέο – Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων Διαγων. Ειρηνοδικών 23 έως 27/11/2015

0

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η.    Α)   ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
                             ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 15.30.
                             Β)   ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 09.30 π.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο7

Η Εξεταστική Επιτροπή του Διαγωνισμού των Ειρηνοδικών συνεδρίασε σήμερα 17 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00

και αποφάσισε:

Α) Ότι προφορικές εξετάσεις ντα την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινούν στις 15.30 πλην της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2015 που θα ξεκινήσουν στις 09.30 π.μ.

Β) Το πρόγραμμα για την εβδομάδα από 23 Νοεμβρίου 2015 έως και 27 Νοεμβρίου 2015 ορίζεται ως ακολούθως:

Για την Δεύτερο 23 Νοεμβρίου 2015 και ὡρα 15.30 καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΚΡΕΠΟΥΡΗ Στυλιανή – Θεοδὡρα του Παναγιώτη έως και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα του Γεωργίου

Την ίδια ημέρα θα εξετασθούν και οι υποψήφιοι ΚΟΣΜΙΔΟΥ Μαρἱα τού Γρηγορίου ΧΙΩΛΟΥ Δήμητρα του Αλεξάνδρου και ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Ελενη του Γεωργίου και ΜΑΛΛΙΔΗ Χρυσούλα-Ειρήνη τού Κων/νου.

Για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και ὡρα 15.30′ καλούνται

να εξετασθούν οι υποψήφιο με επώνυμο από ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Καλλιόπη του Παναγιώτη έως και ΛΑΟΥΤΑΡΗ Ζωή του Νικολάου

Για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ὡρα 15.30′ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΛΑΟΥΤΑΡΗ ‘Αννα – Αθηνά του Γεωργίου έως και ΛΙΟΥΛΙΟΥ Αναστασία του Παναγιώτη.

Για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 και ὡρα 15.30′ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΛΙΩΝΗ Αρετή του Ευαγγέλου έως και ΜΑΚΡΑΚΗ ‘Αννα του Δημητρίου.

Για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 ώρα 9.30 ττ.μ. καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι με επώνυμο από ΜΑΛΑΒΕΤΑ Ιωάννα του Κων/νου έως και ΜΑΡΚΑΚΗ Φωτεινή του Χρήστου.

Την ίδια ημέρα θα εξετασθεί και η υποψήφια ΓΙΑΡΑΜΑΝΗ Ιωάννα του Βασιλεἰου.

 

Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2015

Με εντολή Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής

Η Γραμματέας Χρυσάνθη Σημαντήρα

Σχόλια