νέο – Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων Διαγων. Ειρηνοδικών από 08/01 έως 22/01/2016

0

Οι προφορικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 8 Ιανουαρίου 2016 και θα ολοκληρωθούν στις 22 Ιανουαρίου 2016. Ώρα έναρξης 15.30΄.

Σχόλια