νέο – Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων Διαγων. Ειρηνοδικών από 30/11 έως 3/12/2015

0

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 15.30΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8

Η Εξεταστική Επιτροπή του διαγωνισµού των Ειρηνοδικών συνεδρίασε σήµερα 24 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00
και αποφάσισε:

A) Οι προφορικές εξετάσεις για την ερχόµενη εβδοµάδα θα ξεκινούν στις 15.30΄
Β) Το πρόγραµµα για την εβδοµάδα από 30 Νοεµβρίου 2015 έως και 3 Δεκεµβρίου 2015 ορίζεται ως ακολούθως:

Για την Δευτέρα 30 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 15.30 καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι µε επώνυµο από ΜΑΡΚΑΚΗΣ Λεωνίδας του Χρήστου έως και ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΄Αννα του Αριστείδη.

Την ίδια ηµέρα θα εξετασθεί και η υποψήφια ΚΑΤΣΑΝΟΥ Στυλιανή του Θωµά.

Για την Τρίτη 1 Δεκεµβρίου 2015 και ώρα 15.30΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι µε επώνυµο από ΜΑΧΑΙΡΑ Καλλιόπη του Γεωργίου έως και ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ήµητρα του Ανδρέα.

Την ίδια ηµέρα θα εξετασθεί και η υποψήφια ΜΑΖΑΡΗ Φωτεινή του Πέτρου.

Για την Τετάρτη 2 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 15.30΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι µε επώνυµο από ΜΙΣΤΙΛΙΟΓΛΟΥ Εβελίνη του Ακίλα έως και ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΗ Αλεξία-Παγώνα του Κωνσταντίνου.

Για την Πέµπτη 3 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 15.30΄ καλούνται να εξετασθούν οι υποψήφιοι µε επώνυµο από ΜΟΥΤΣΟΜΠΑΜΠΑ Σοφία του Πέτρου έως και ΜΠΕΚΙΩΤΗ Κωνσταντία του Δηµητρίου.

Tην Παρασκευή 4 Δεκεµβρίου 2015 δεν θα πραγµατοποιηθούν οι προφορικές εξετάσεις, λόγω κωλύµατος µελών της Επιτροπής.

Αθήνα 24 Νοεµβρίου 2015
 

Με εντολή Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής
Η Γραµµατέας
Χρυσάνθη Σηµαντήρα
 

Σχόλια