Νέος Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ

0

Τη θέση του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ, ανέλαβε τελικώς ο κ. Δ. Παπασπύρου, πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η σχετική προκήρυξη είχε δημοσιευθεί το Δεκέμβριο του έτους 2018 και, ως προκύπτει, η σχετική επιλογή ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους 2019.

Ο κ. Δ. Παπασπύρου είχε παραμείνει στη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης από το Νοέμβριου του έτους 2017 έως το Σεπτέμβριο του έτους 2018, οπότε και επέστρεψε στη συγκεκριμένη θέση ο κ. Γ.Σάρλης. Ο κ. Δ. Παπασπύρου διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ) «Προμηθέας» του ΔΣΑ.

Τέλος, ο κ. Δ. Παπασπύρου είναι γαμπρός του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Αντώνη Ρουπακιώτη.

Σχόλια