Νέος κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

0

Ο πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και καθηγητής της Νομικής Αθηνών Νικ. Κλαμαρής παρέδωσε στον υπουργό Δικαιοσύνης Σωτήρη Χατζηγάκη το αναμορφωμένο κείμενο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από περίπου 35 χρόνια τροποποιούνται, στο σύνολό τους, οι διατάξεις για τη διεξαγωγή της πολιτικής δίκης, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η απονομή της Δικαιοσύνης.
Ο ισχύων Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις, με σκοπό κυρίως, την επιτάχυνση της πολιτικής δίκης. Οι τροποποιήσεις όμως αυτές, δεν επέτυχαν στον επιθυμητό βαθμό, το σκοπό τους, αφού ήταν αποσπασματικές, αφορούσαν μεμονωμένες διατάξεις και πολλές φορές ερχόταν να καλύψουν πιεστικές ανάγκες, που κάθε φορά, προέκυπταν από την εξέλιξη των συναλλαγών.
Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εισάγονται βασικές νομοθετικές τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων είναι:
Διεύρυνση της αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων και των Μονομελών Πρωτοδικείων. Κάτι που θα συντελέσει στη μείωση του φόρτου των Πολυμελών Πρωτοδικείων και στην επιτάχυνση της απονομής της πολιτικής Δικαιοσύνης.
Τα «απαράδεκτα» που προβλέπονται σήμερα για μη καταβολή δικαστικού ενσήμου περιορίζονται μόνο στο “”απαράδεκτο”” της συζητήσεως και όχι στο «απαράδεκτο» της αγωγής, προσφυγής, η άλλου ενδίκου μέσου ή διαδικαστικής πράξεως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη χάνονται τα ουσιαστικά δικαιώματα των διαδίκων από τυπικές παραλείψεις.
Θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση των δικογράφων. Η ρύθμιση αυτή θα ενεργοποιηθεί στην πράξη και θα ισχύσει μετά από έκδοση ειδικού Προεδρικού Διατάγματος, που θα ορίζει και τις λεπτομέρειες. Με το μέτρο αυτό θα διευκολύνονται οι δικηγόροι και οι διάδικοι στην κατάθεση δικογράφων, με τον πλέον ασφαλή τρόπο, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται οι ίδιοι στα δικαστήρια, ενώ θα αποσυμφορηθούν και θα διευκολυνθούν σε μεγάλο βαθμό οι συναλλαγές στις γραμματείες των δικαστηρίων.
Ενισχύεται, με ρητές και πιο σαφείς διατάξεις, η δυνατότητα επιλύσεως των διαφορών με τη διαμεσολάβηση, για την οποία βελτιώνεται το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και διαδίκων σ’ αυτό το σύστημα και να επιλύεται μεγαλύτερος, απ’ ότι σήμερα, αριθμός υποθέσεων.
Προκειμένου να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η διεξαγωγή των δικών και να μην εμφανίζονται προβλήματα στην επίδοση δικογράφων, βελτιώνονται οι διατάξεις που αφορούν τους αντικλήτους στο πλαίσιο και της δίκης και στην εκτέλεση. Έτσι, οι επιδόσεις θα μπορούν να γίνονται στους υποχρεωτικά οριζόμενους αντικλήτους και δεν θα ταλαιπωρούνται, πλέον, δικηγόροι και διάδικοι για την αναζήτηση και ανεύρεση του προσώπου προς το οποίο πρέπει να κάνουν την επίδοση δικογράφων.
Καθιερώνεται ο μήνας Αύγουστος ως μήνας διακοπών των δικηγόρων και δεν θα συμπληρώνονται οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.
Καθιερώνεται η υποχρέωση του Αρείου Πάγου να διακρατεί την υπόθεση για ουσιαστική κρίση μετά από δεύτερη αναίρεση. Με τη ρύθμιση αυτή αποφεύγεται νέα, κατ’ έφεση και επ’ αυτής νέα δίκη.
Θεσπίζεται η δυνατότητα εκδόσεως διαταγής πληρωμής και κατά προσώπων γνωστής διαμονής στο εξωτερικό. Με βάση αυτή την ρύθμιση η νομοθεσία μας συντονίζεται προς την Ευρωπαϊκή, που προβλέπει δυνατότητα εκδόσεως διαταγής πληρωμής σε διευρωπαϊκό επίπεδο.
Στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εισάγονται διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν πληρέστερα το καθεστώς εκδόσεως των προσωρινών διαταγών και ενισχύεται με σαφείς διατάξεις η ήδη προβλεπόμενη απαγόρευση ικανοποιήσεως δικαιώματος μέσω των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων. Ακόμη, επιτρέπεται κατά των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων η άσκηση αναιρέσεως για ευθεία παραβίαση του νόμου, η οποία θα εκδικάζεται από το τριμελές συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
Αλλάζει ο τρόπος διενεργείας του αναγκαστικού πλειστηριασμού προς το σκοπό της εξαλείψεως των νοσηρών φαινομένων και των «στημένων πλειστηριασμών» που παρατηρούνται σήμερα πολλές φορές κατά τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών, ιδίως και κατά κύριο λόγο των ακινήτων, αλλά και για να «κτυπηθούν» αποτελεσματικά τα κυκλώματα που λυμαίνονται πολλές φορές τους πλειστηριασμούς ακινήτων. Ακόμη, επέρχεται ταχεία είσπραξη του εκπλειστηριάσματος, κάτι, που αποβαίνει προς όφελος τόσο των δανειστών όσο και του οφειλέτη.
Tέλος, πριν την κατάθεση του Κώδικα στη Βουλή, θα ακολουθήσει μια τρίμηνη περίοδος διαλόγου και διαβουλεύσεως με τους αρμόδιους φορείς.

Σχόλια