Νέος νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση αδειών δόμησης

0

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος, με το οποίο προβλέπεται νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών καθώς και η τροπολογία, με την οποία εισάγονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την τακτοποίηση των αυθαίρετων ακινήτων. Σύμφωνα με την επίμαχη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση κατά ποσοστό 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 θα έχει καταβληθεί το 30%.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2013 η προθεσμία, εντός της οποίας επιτρέπεται η μεταβίβαση αυθαίρετων ακινήτων και ημιυπαίθριων χώρων, εφόσον οι ιδιοκτήτες αυτών έχουν καταβάλει το 30% του συνολικού προστίμου.

Τέλος, σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για την πλήρη νομιμοποίηση αυθαιρέτου είναι η ύπαρξη οικοδομικής άδειας και η εναρμόνιση με τους ισχύοντες στην περιοχή όρους δόμησης και ειδικότερα, με το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή όγκου.

Σχόλια