Νέος νόμος προβλέπει την επιβολή κυρώσεων στις διαφημιστικές εταιρίες

0

Αυστηρότερες ρυθμίσεις για τις εργασίες των διαφημιστικών εταιριών προβλέπονται στο νέο νόμο 3548/2007, σύμφωνα και με ειδική επισήμανση της ΕΔΕΕ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται επιβολή χρηματικού προστίμου, αλλά και πιθανή διαγραφή από το Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου για κάθε διαφημιστική εταιρεία που θα μεσολαβήσει με οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης ή ανάθεσης ή διακίνησης διαφημιστικού υλικού για εκχώρηση σε τρίτη εταιρεία διαφημιστικού έργου του ευρύτερου δημόσιου φορέα.

Σημαντικό είναι ότι η παραβίαση της διάταξης σχετικά με τη διαμεσολάβηση επισύρει κυρώσεις και για τον ανάδοχο του έργου όσο και για το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που μεσολαβεί με οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης ή ανάθεσης ή διακίνησης διαφημιστικού υλικού στην καταχώρηση ή στη μετάδοση.

Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 10.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής, και η διαγραφή από το Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου μπορεί να είναι από ένα μήνα μέχρι και ένα χρόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη παράβαση γίνεται κατ εξακολούθηση.

Σχόλια