Νέος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Ι. Σαρμάς

Επελέγησαν και οι πέντε νέοι Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου

0

Νέος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια επελέγη
από το υπουργικό συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, Ιωάννη Σαρμά.

Επίσης για τις πέντε κενές θέσεις στην Αντιπροεδρία του Αρείου Πάγου επελέγησαν οι αρεοπαγίτες: Ι. Μαγγίvας, Γ.Κovτός, Αλ.Κoκκoβoύ, Α.Μαγιάκoυ και Α.Θoύα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του, έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κ.Τσιάρα για τα νέα πρόσωπα που θα καλύψουν τη θέση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις πέντε [5] κενές θέσεις των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου.

Σχόλια