ΓΓΠΣ: Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης

0

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

28/5/2019

Την Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, τέθηκε σε λειτουργία η Υπηρεσία Πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στον ιστότοπο https://ekloges.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών υπ. αρ. 35305/8-5-2019 (ΦΕΚ 1562/8-5-2019).

Η υπηρεσία αποτελείται από τις ακόλουθες εφαρμογές :

1. Εφαρμογή καταχώρισης των Γραμματέων της εφορευτικής Επιτροπής και των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής. Όλοι οι Τακτικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι (εντός και εκτός έδρας) θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή, προκειμένου να δηλώσουν και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας, του τμήματος τους. (ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ σύμφωνα με τα στοιχεία φορολογίας τους)

2. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρισης του IBAN.

Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή για να δηλώσουν τον IBAN του τραπεζικού λογαριασμού τους.

Οι δικαιούχοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι (δηλ. εντός Νομού) θα πρέπει να οριστικοποιήσουν πρώτα τα απαιτούμενα στοιχεία στην εφαρμογή 1, όταν γίνει διαθέσιμη η αντίστοιχη περιφέρεια.

Για τους Γραμματείς Εφορευτικής επιτροπής και τους Διερμηνείς Τουρκικής Γλώσσας είναι προαπαιτούμενο η συμπλήρωση των στοιχείων τους από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους στην εφαρμογή 1.

Οι χρήστες των παραπάνω εφαρμογών θα πρέπει να έχουν κωδικούς taxisnet και IBAN λογαριασμούς τραπέζης, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή τους.