Νομική Σχολή Αθηνών: Ανακοίνωση για την ημέρα διεξαγωγής των Πρυτανικών Εκλογών

0

Την Τετάρτη 15.05.2019, ημέρα διεξαγωγής των πρυτανικών  εκλογών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών, οι παραδόσεις  ὀλων των μαθημάτων (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου) θα πραγματοποιηθούν κανονικά, βάσει του προγράμματος διδασκαλίας.


Πίνακας υποψήφιων για τα αξιώματα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων στο ΕΚΠΑ μετά της έκδοση της υπ’αριθμ. 1819028640/16-4-2019 προκήρυξης.

Υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη:

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΡΗΣ

Σχόλια