Νομική Θράκης: Παράταση αναστολής διδακτικού έργου

0

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θράκης παρατείνεται η αναστολή του διδακτικού έργου του Τμήματος Νομικής έως και την Παρασκευή 19.4.2019., ως αντίδραση για την ίδρυση της 4ης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, ως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Σημειώνεται, ότι για το ίδιο θέμα απέχουν των καθηκόντων τους οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης καθώς και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Κυπαρισσίας και Καλαμάτας.