Νομικός ο νέος γενικός διευθυντής ρυθμιστικών θεμάτων του ΟΤΕ

0

Ο κ. Πλούμπης Κωνσταντίνος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΤΕ από το Σεπτέμβριο του 2004, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ρυθμιστικών Θεμάτων του Οργανισμού.

Ο κ. Πλούμπης σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου DEA στο “”Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο”” από το Πανεπιστήμιο LILLE II όπου και συνέχισε τις διδακτορικές του σπουδές στο ίδιο αντικείμενο.

Από το 1996 έως το 2004 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος και επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της VODAFONE-PANAFON A.E. Συμμετείχε στις διεθνείς ομάδες ρυθμιστικών και νομικών θεμάτων της VODAFONE GROUP PLC ασχολούμενος με θέματα προστασίας των επενδύσεων και παγκοσμίου ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά. Από τον Σεπτέμβριο του 2004 κατείχε τη θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΤΕ.

Σχόλια