Νόμιμες οι προσλήψεις γιατρών στο ΙΚΑ εκτός ΑΣΕΠ

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε νόμιμο και συνταγματικό, αλλά με παρατηρήσεις, το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Απασχόλησης για τις προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ μόνιμων γιατρών και οδοντιάτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Το Βήμα», η Ολομέλεια δέχθηκε ότι οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη υπαλλήλων είναι δυνατόν να γίνουν από δημόσια υπηρεσία εκτός του ΑΣΕΠ, αρκεί το τελευταίο να διενεργεί έλεγχο ως προς τη νομιμότητα της προκήρυξης και του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού.

Ωστόσο, αν και έκρινε συνταγματικά νόμιμο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, διετύπωσε παρατηρήσεις ως προς τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις επιβάλλοντας στο υπουργείο Απασχόλησης τον καθορισμό ειδικής διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας του διαγωνισμού από το ΑΣΕΠ.

Σχόλια