Νόμιμη χορήγηση αντιγράφου τεχνικής έκθεσης από ΟΤΑ

0

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή οι υπηρεσίες του Δήμου Ύδρας δεν της χορηγούσαν αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης που είχε συνταχθεί, κατόπιν βλάβης που δημιουργήθηκε στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης του νησιού, λόγω της σύνδεσης με αυτόν υδρορροών γειτονικής οικίας προς τη δική της ιδιοκτησία, σε αντίθεση με τον ισχύοντα κανονισμό αποχέτευσης και με αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονης υγρασίας και δυσοσμίας σε εσωτερικούς χώρους της οικίας της.

Ανέφερε μάλιστα, ότι αμέσως μετά τις αρχικές καταγγελίες της, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του παλαιού αγωγού, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταστραφεί σε αρκετά τμήματά του, πλην όμως, δεν της χορηγούσαν τη συγκεκριμένη έκθεση, εκτός αν αποδείκνυε το έννομο συμφέρον της.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι «ως ενδιαφερόμενος» νοείται όχι μόνον αυτός που θεμελιώνει συγκεκριμένο έννομο συμφέρον, αλλά και οποιοσδήποτε μπορεί, λόγω της ιδιότητάς του, να επικαλεσθεί το ενδιαφέρον του για τη γνώση του περιεχομένου συγκεκριμένων διοικητικών εγγράφων. Η θέσπιση του δικαιώματος γνώσης των διοικητικών εγγράφων αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη λειτουργική αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Δήμος Ύδρας γνώριζε όχι απλά το εύλογο ενδιαφέρον, αλλά το έννομο συμφέρον της αναφερομένης, ως ιδιοκτήτριας οικίας που είχε υποστεί σοβαρή βλάβη και μολονότι η ίδια είχε προσκομίσει εισαγγελική παραγγελία, ενώ δεν προβλέπεται από το νόμο, εξακολουθούσε να μη λαμβάνει τα αιτηθέντα, ώστε να απευθυνθεί στον Συνήγορο του Πολίτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε την καθυστέρηση απάντησης και την υποχρέωση των υπηρεσιών του Δήμου Ύδρας για τη χορήγηση της τεχνικής μελέτης, ανεξάρτητα μάλιστα από την ύπαρξη εισαγγελικής παραγγελίας.

Κατόπιν της παρέμβασης του Συνηγόρου, ο Δήμος Ύδρας χορήγησε το αντίγραφο της μελέτης, με τη δικαιολογία ότι η καθυστέρηση είχε προέλθει από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Τεχνικών Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που είχε συντάξει τη μελέτη, λόγω έλλειψης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Σχόλια