Νόμιμη η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στην Κρήτη

0

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε χθες προσφυγή που είχε καταθέσει η Μεγάλη Βρετανία, με την οποία ζητούσε την ακύρωση κοινοτικού κανονισμού σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ειδικότερα, η Μεγάλη Βρετανία ζητούσε την ακύρωση του κανονισμού 460/2004, θεωρώντας ότι η σχετική απόφαση έπρεπε να είχε ληφθεί με ομοφωνία. Σύμφωνα με τη Μεγάλη Βρετανία, η εξουσία που παρέχει το άρθρο 95 της Συνθήκης της Ε.Ε. στον κοινοτικό νομοθέτη είναι εξουσία εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών, και όχι εξουσία δημιουργίας κοινοτικών οργανισμών και ανάθεσης καθηκόντων σε τέτοιους οργανισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν ακολούθησε, αντίθετα με τη συνήθη πρακτική, την πρόταση που είχε παρουσιάσει στις 22 Σεπτεμβρίου 2005 η γενική εισαγγελέας Κοκότ για την ακύρωση του συγκεκριμένου κανονισμού 460/2004.

Σχόλια