Νόμιμη η πρόσληψη υπαλλήλων εκτός ΑΣΕΠ

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό, με την υπ΄ αριθμ. 96/2008 απόφασή της, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο υπουργείο Εξωτερικών.
Το εν λόγω σχέδιο Π.Δ. παραπέμφθηκε για να κριθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ από το Ε Τμήμα του ίδιου δικαστηρίου, το οποίο το είχε κρίνει αντισυνταγματικό.
Η Ολομέλεια έκρινε ότι είναι συνταγματική η διάταξη του σχεδίου ΠΔ, που προβλέπει ότι οι προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών θα γίνονται, εκτός ΑΣΕΠ, από επιτροπή η οποία θα συσταθεί από το υπουργείο Εξωτερικών.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ, το ΑΣΕΠ θα ελέγχει μόνο τη νομιμότητα του διαγωνισμού και για το λόγο αυτό πρέπει να προστεθεί στο σχέδιο ΠΔ ειδική διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των διαγωνισμών αυτών.