Νόμιμη υπό συνθήκες η απόλυση συνδικαλιστών

0

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν είναι καταχρηστική η απόλυση συνδικαλιστών, παρά την αυξημένη ειδική προστασία που τους παρέχει ο νόμος 1264/1982, όταν τα συνδικαλιστικά στελέχη επιδεικνύουν συμπεριφορά που «εξέρχεται των ορίων της γνήσιας συνδικαλιστικής δράσης, με την οποία επιδιώκεται η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζόμενων, έχει κλονίσει κατ αντικειμενική κρίση, σε τέτοιο βαθμό το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία της σχέσεως εργασίας στο μέλλον».

Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων δεν θέλησαν να προβούν σε σχόλια και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους έως ότου ενημερωθούν για το ακριβές σκεπτικό της απόφασης των δικαστών.

Ωστόσο, οι συνδικαλιστές της ΓΣEE θεωρούν ότι η ειδική προστασία που παρέχει ο Nόμος 1264/82 δεν κινδυνεύει και κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι «ναι μεν ο νόμος 1264/1982 προβλέπει τη διαφύλαξη των συνδικαλιστικών στελεχών, τα οποία λόγω της αναπτυσσόμενης δράσης τους έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των εργοδοτών, με αποτέλεσμα την όξυνση των σχέσεων τους, πλην όμως αν επιδείξουν κακόβουλη συμπεριφορά, ο εξαναγκασμός του εργοδότη να έχει στην εργασία του τέτοιο κακόβουλο μισθωτό υπερβαίνει προφανώς τα όρια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών».

Ο Άρειος Πάγος εξέτασε την περίπτωση συνδικαλιστή ο οποίος κατήγγειλε σε ραδιοφωνικό σταθμό αλλά και εγγράφως ότι η εταιρεία στην οποία εργαζόταν μισθώνει στο Δημόσιο κτίρια παράνομα, επικίνδυνα που βρίθουν πολεοδομικών παραβάσεων καθώς και ότι οι μισθώσεις αυτών έγιναν χωρίς τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Όμως από τον διενεργηθέντα έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, προέκυψε ότι δεν ευσταθούσαν οι σε βάρος της εταιρείας καταγγελίες, με αποτέλεσμα ο εργοδότης να μηνύσει τον συνδικαλιστή για συκοφαντική δυσφήμηση.

Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση του απολυθέντος για καταβολή μισθών υπερημερίας, κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι ενέργειές του «δεν απέβλεπαν στην προάσπιση, έστω και με έντονη δράση, των συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζόμενων αλλά στον προσωπικό διασυρμό των εργοδοτών του».

Σχόλια