Νόμιμο το αρχείο χαμένων ταυτοτήτων στο πλαίσιο του «Τειρεσία» σύμφωνα με την ΑΠΠΔ

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι είναι νόμιμη η δημιουργία αρχείου κλαπέντων και απωλεσθέντων ταυτοτήτων και διαβατηρίων από το τραπεζικό σύστημα πληροφοριών «Τειρεσίας».

Η δημιουργία του αρχείου αυτού αποσκοπεί στην προστασία των συναλλασσομένων και την καταπολέμηση της τραπεζικής απάτης, σύμφωνα με την Αρχή.

Στο νέο αρχείο που θα δημιουργήσει η «Τειρεσίας» θα αναφέρονται μόνο οι αριθμοί και η ημερομηνία δήλωσης της κλοπής ή απώλειας του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, καθώς η Αρχή δεν επιτρέπει την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των κατόχων των απολεσθέντων ταυτοτήτων και διαβατηρίων.

Σχόλια