Νόμιμο το προεδρικό διάταγμα για την Πυροσβεστική

0

Το Ε΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επεξεργάστηκε σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορά στη «ρύθμιση θεμάτων χορήγησης αδειών ικανότητας οδηγού στο πυροσβεστικό προσωπικό» και με γνωμοδότησή του, έκρινε μεν νόμιμο το σχέδιο ΠΔ, αλλά έκανε ορισμένες παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του.

Το ΣτΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο του σταδίου βασικής εκπαίδευσης υπηρεσιακών οχημάτων στα πλαίσια της φοίτησής τους στη σχολή, στην επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου αρκείται η προτεινόμενη ρύθμιση, για τη χορήγηση της υπηρεσιακής άδειας».

Σχόλια