Νομιμοποίηση μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής

0

Με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών , Θ.Νάκου, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν όσοι μετανάστες ζουν στην Ελλάδα χωρίς άδεια διαμονής, προκειμένου να νομιμοποιηθούν και να αποκτήσουν την προβλεπόμενη άδεια παραμονής και εργασίας.

Η άδεια διαμονής χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέμεναν στην Ελλάδα μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2004 και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απόδειξη της διαμονής τους στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004 γίνεται από:

– τη σχετική θεώρηση εισόδου στη χώρα (visa),
– την ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους,
– τη χορήγηση αριθμού ασφαλιστικού μητρώου,
– βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήμων και
– την ημερομηνία που απορρίφθηκε η αίτηση για παροχή πολιτικού ασύλου.

Οι μετανάστες, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων κατοικίας τους από την 1η Οκτωβρίου 2005 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, προκειμένου να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις και να τους χορηγηθεί η πρώτη άδεια διαμονής τους.

Σχόλια