Νομοθετικές παρεμβάσεις για την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης

0

Με την τροπολογία προβλέπεται η μείωση του χρόνου φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών από τους 16 μήνες που ισχύει σήμερα στους 11, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κενά οργανικών θέσεων στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.

Παράλληλα, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των Εφετών, των Εισαγγελέων και των Αντεισαγγελέων κατά 40, 1 και 7 αντίστοιχα, στο Εφετείο Αθήνας, προκειμένου να υπάρξει ταχύτερη εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων που έχουν συσσωρευθεί και οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 6000 κακουργηματικές υποθέσεις.

Με την τροπολογία ρυθμίζονται επίσης θέματα όπως η οργάνωση του Γραφείου Ειδικών Εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζει το έργο του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ συμπληρώνονται και οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων σχετικά με τη δικαστική εκκαθάριση εξόδων και δικαστικής αμοιβής.

Επίσης, προβλέπεται τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Αθήνας στην περιοχή της πρώην Σχολής Ευελπίδων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανέγερση νέου κτηρίου στο συγκρότημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης σε αίθουσες ακροατηρίων.

Σχόλια