Νομοθετική ρύθμιση για τη ρευστοποίηση δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών κατηγορουμένων προωθεί το υπ.Δικαιοσύνης

0

Η ρύθμιση μάλιστα θα καταλαμβάνει και τα πρόσωπα, των οποίων η υπόθεση εκκρεμεί και δεν έχει εκδικασθεί σε πρώτο βαθμό. Ο κ. Ρουπακιώτης αναμένεται να καταθέσει τροπολογία στο ήδη κατατεθέν στη Βουλή σχέδιο νόμου περί ναρκωτικών, με την οποία θα προβλέπεται η δυνατότητα του υπουργείου Οικονομικών για αξιοποίηση των δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών κατηγορουμένων και υπόπτων για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως η φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κ.α.

Ειδικότερα, θα είναι δυνατή η σύσταση ενεχύρου υπέρ του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ρευστοποίηση του ποσού των καταθέσεων. Η σύσταση ενεχύρου θα είναι δυνατή ακόμα και στο στάδιο της προανάκρισης με διάταξη Δικαστικού Λειτουργού, με έκδοση βουλεύματος ή με ειδική έκθεση ελέγχου, η οποία θα έχει εκδοθεί από φορολογική αρχή και θα αφορά το ποσό της απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα σε κατηγορουμένους ή υπόπτους, οι οποίοι θα δώσουν τη συναίνεσή τους για τη σύσταση του ενεχύρου, να τύχουν ορισμένων προνομίων που θα προβλέπονται στο νόμο.

Σχόλια