Νομοθετική ρύθμιση για τη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

0

Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε στη βουλή σχέδιο νόμου με το οποίο τροποποιείται και συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται παράλληλα θέματα που αφορούν το ίδιο το υπουργείο, όπως τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού και Δικαστηρίου και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, εισαγωγή της συνέντευξης στα κριτήρια πρόσληψης φυλάκων για τα καταστήματα κράτησης κ.ά.

Σχόλια