Νομοθετική ρύθμιση ΥπΑν για την προστασία των συναλλασσομένων με τις Τράπεζες

0

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αμφισβήτηση των τραπεζών στις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου που αφορούν την ύπαρξη καταχρηστικών όρων στις τραπεζικές συμβάσεις κυρίως καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων.

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει το δικαίωμα να ελέγχει θέματα που αφορούν:

– τη διαφάνεια των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται από εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα και ιδίως του τρόπου και του περιεχομένου της ενημέρωσης προκειμένου περί συμβάσεων καταθέσεων, δανείων, λοιπών πιστωτικών συμβάσεων, καθώς και

– εν γένει συμβάσεων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών η οποία παρέχεται στους συναλλασσομένους» περιοδικά, σε τακτά διαστήματα ή και εκτάκτως.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά θέματα που αφορούν προμήθειες των πάσης φύσεως χορηγουμένων δανείων, καθώς και τον τρόπο διαμόρφωσης των επιτοκίων των τραπεζικών δανείων.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται παράνομοι και καταχρηστικοί μεταξύ των άλλων όροι όπως η «είσπραξη “εξόδων χρηματοδότησης” ύψους 1% επί του ποσού του δανείου», η «είσπραξη εξόδων φακέλου», η «δυνατότητα της τράπεζας να αυξάνει μονομερώς το επιτόκιο», η «δυνατότητα της τράπεζας να καταγγέλλει τη σύμβαση σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε δόσης», όπως και η «εκχώρηση από τον δανειολήπτη των μισθωμάτων του ακινήτου στην τράπεζα προς πρόσθετη διασφάλισή της».