Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ενίσχυση της Α.Δ.Α.Ε.

0

Με σκοπό τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Α.Ε. αλλά και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της, δια της τροποποίησης του συστατικού της νόμου (Ν.3115/03), συστάθηκε και άρχισε τις εργασίες της Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΦΕΚ τεύχος υπαλλήλων δημοσίου τομέα υπ αρ. 389/04-9-09 και 529/17-12-09).
Η Επιτροπή αποτελείται από τους: Φ. Αρναούτογλου, αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ως Πρόεδρο και μέλη, τους: Δ. Βασιλειάδη, Πάρεδρο του ΣτΕ, Β. Κονδύλη, δικηγόρο, Νομικό Σύμβουλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Γ. Τσόλια, δικηγόρο, με εξειδίκευση στο απόρρητο των επικοινωνιών, Η. Θεοδωράτο, δικηγόρο, Νομικό Σύμβουλο της Α.Δ.Α.Ε. και Χ. Καψάλη, Καθηγητή Ε.Μ.Π., μέλος της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε..

Σχόλια