Νομοσχέδιο για αναβάθμιση του ΣΑΕ

0

Η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη κατέθεσε χθες στη Βουλή νομοσχέδιο για την αναβάθμιση και την αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

Μεταξύ των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στον νομοσχέδιο είναι οι παρακάτω:

– Τετραετή θητεία των μελών του ΣΑΕ και διατήρηση της απαγόρευσης επανεκλογής προσώπων πέραν της μίας φοράς για την ίδια θέση.

– Αύξηση του αριθμού των Περιφερειών (από τέσσερις σε επτά) καθώς και των αντίστοιχων Συντονιστικών Συμβουλίων.

– Καθιέρωση συνάντησης στην Ελλάδα, μετά την πάροδο 10 μηνών από την Τακτική Συνέλευση, του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων για την οριοθέτηση των στόχων και των προτεραιοτήτων του ΣΑΕ.

– Κατάργηση της εκλογής αναπληρωτή προέδρου με την καθιέρωση τής εκ περιτροπής άσκησης των αρμοδιοτήτων του από τους επτά συντονιστές των Περιφερειών.