Νομοσχέδιο για σύσταση συντονιστικού κέντρου έρευνας και τεχνολογίας

0

Η δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου για το συντονισμό, καταγραφή και έλεγχο όλων τις δράσεων που αφορούν την έρευνα και τεχνολογία στη χώρα μας προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την έρευνα και τεχνολογία που επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Εθνικής Άμυνας και το οποίο πρόκειται να δοθεί τις επόμενες ημέρες σε διαβούλευση.

Μέσω της λειτουργίας του κέντρου θα θεσπιστούν κανόνες και κριτήρια που θα διέπουν τα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας και θα αξιοποιηθεί καλύτερα το ελληνικό ερευνητικό δυναμικό, ώστε να υπάρξει ένα μεγάλο νοικοκύρεμα σε αυτόν τον τομέα ενώ μέσω του νέου νόμου θα δοθούν οι κατευθύνσεις για την επόμενη 20ετία, δεδομένου ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 7ου πλαισίου έρευνας και τεχνολογίας και στις απαιτήσεις της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Σημειώνεται ότι ο νέος φορέας θα έχει υπό την εποπτεία του όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας που θα διατηρούν πάντως την αυτονομία τους.