Νομοσχέδιο για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

0

Το υπουργείο Πολιτισμού κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτοτύπου έργου και την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το νομοσχέδιο προωθεί διατάξεις αναφορικά με το δικαίωμα παρακολούθησης πρωτότυπων έργων εικαστικών τεχνών και την είσπραξη ενός ποσοστού επί του τιμήματος κάθε μεταπώλησης του έργου μετά την πρώτη μεταβίβαση από το δημιουργό του, ενσωματώνοντας στην ελληνική νομοθεσία το κοινοτικό δίκαιο.

Σχόλια