Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του Δημοσίου

0

Στη Βουλή πρόκειται να κατατεθεί, μετά τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλεσης, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναδιάρθρωση του Δημοσίου, με το οποίο τίθενται ουσιαστικά οι βασικοί άξονες για τις επόμενες μεταρρυθμίσεις.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, με τα οποία θα ορίζονται οι νέοι οργανισμοί των υπουργείων, τα περιγράμματα θέσεων καθώς και η ανακατανομή προσωπικού στις νέες διευθύνσεις.

Επίσης, με το σχέδιο νόμου θα ορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης ενώ ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση υπαλλήλων με αυξημένα προσόντα, περιλαμβανομένων και των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Τέλος, θα περιλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη για τους υπεράριθμους και για τους προερχόμενους από τους υπό κατάργηση ή συγχώνευση φορείς.

Σχόλια