Νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα τυχερά παίγνια

0

Σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Γιάννης Στουρνάρας, οι τράπεζες θα πρέπει να μπορούν να ανακεφαλαιοποιούνται πρώτα με δικά τους κεφάλαια, τα οποία θα διατηρούν οι ίδιες με αυτοέλεγχο, πριν καταφύγουν στο μηχανισμό στήριξης από τις εισφορές των φορολογουμένων.

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται κοινοτική Οδηγία και επιβάλλονται περισσότεροι προληπτικοί έλεγχοι επάρκειας και αντοχής στις τράπεζες, καθώς αυτές θα πρέπει να προβαίνουν σε αυτοέλεγχο και να διατηρούν προληπτικά κεφάλαια ασφαλείας, για να τα χρησιμοποιούν πέραν των κεφαλαίων κεφαλαιακής επάρκειας, που μετρούν οι έλεγχοι της ΤτΕ και της ΕΚΤ.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη, πρόστιμο τουλάχιστον 700.000 ευρώ και ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, για όποιον διοργανώνει και διεξάγει τυχερά παίγνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου διεξαγωγής. Επίσης, όποιος διεξάγει παράνομα παίγνια μέσω διαδικτύου θα τιμωρείται με χρηματικές ποινές, από 200.000 έως και 500.000 ευρώ και με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών.
Ειδικότερα, «Απαγορεύεται η διοργάνωση και η διεξαγωγή παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς την απαιτούμενη προς τούτο άδεια:
α. Αν τα παίγνια διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών και με χρηματική ποινή από 100.000  έως 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα.
β. Αν τα παίγνια διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 200.000 έως και 500.000 ευρώ.
γ, Αν τα παίγνια που διεξάγονται είναι τυχερά τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και με χρηματική ποινή 700.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το μέσο διεξαγωγής των παιγνίων.
δ. Όποιος διοργανώνει παίγνια, χωρίς την απαιτούμενη προς τούτο άδεια, χωρίς αυτά να διεξάγονται, τιμωρείται με το ένα τρίτο».

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/8405256.pdf

 

Σχόλια