Νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ

0

Νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα περιλαμβάνει την εσωτερική και την εξωτερική αξιολόγηση, τη συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, είναι πιθανόν να ιδρυθεί ένα όργανο που θα διενεργεί την εξωτερική αξιολόγηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ και τα μέλη του θα ορίζονται κατευθείαν από τη Βουλή στα πρότυπα των Ανεξάρτητων Αρχών. Στη σύνθεση θα μετέχουν και φοιτητές, ενώ το όργανο θα ελέγχεται από τη Βουλή. Παράλληλα, θα γίνεται εξωτερική αξιολόγηση και από ειδικούς ξένους εμπειρογνώμονες, με επιτόπιες επισκέψεις και σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα είναι υποστηρικτική και δεν θα προβλέπει κατάταξή των Ιδρυμάτων σε σειρά επιτυχίας, ούτε επιβολή ποινών ή σύνδεση της χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων με την αξιολόγηση.

Στόχος της Υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου είναι μέχρι τον Μάιο του 2005, εν όψει της συνόδου Υπουργών Παιδείας της Ευρώπης που θα γίνει στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, η Ελλάδα να έχει εναρμονιστεί με τη «Διακήρυξη της Μπολόνια», της διευρωπαϊκής εκπαιδευτικής συμφωνίας που στοχεύει να ενοποιήσει τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ανώτατης Παιδείας στα κράτη-μέλη.

Σχόλια