Νομοσχέδιο για την επαγγελματική εξίσωση ανδρών – γυναικών

0

Τη δημιουργία νέου ειδικού πλαισίου ρύθμισης για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον επαγγελματικό τομέα, με την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο κοινοτικής οδηγίας, προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ορίζεται για πρώτη φορά νομοθετικά η έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης και αντιμετωπίζεται ρητά ως μορφή διάκρισης λόγω φύλου στο χώρο της εργασίας. Για πρώτη φορά, επίσης, εξομοιώνεται με διάκριση και η εντολή για άνιση μεταχείριση προσώπου λόγω φύλου, καθώς και η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας, λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας, και γονέα που κάνει χρήση άδειας ανατροφής ή φροντίδας παιδιού.

Θεσπίζεται προστασία του εργαζομένου από καταγγελία που οφείλεται σε λόγους εκδικητικής συμπεριφοράς του εργοδότη, λόγω μη ενδοτικότητας του εργαζομένου σε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση. Θεσπίζεται, επίσης, προστασία από απόλυση του εργαζομένου που κατέθεσε ως μάρτυρας σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή για θέματα εφαρμογής του παρόντος νόμου.

Σχόλια